Fotocredit:

Liv Løken, kommunestyremedlem 2019 – 2023

Eg vil jobbe for å utvikle den nye kommunen vår i ei grøn og berekraftig retning med god livskvalitet for alle. Eg stiller til val for MDG fordi eg vil gi noko tilbake til lokalsamfunnet mitt, og menneska som bur her.

Liv sitter i utval for samfunn, kultur og næring

30. august 2019

I heile mitt vaksne liv har eg høyrt prat om klimakrisa. No må vi prioritere å få ned klimagassutsleppa, og ta vare på den fantastiske naturen vår. Vi må tenke globalt og handle lokalt.

Om meg sjølv:
Eg er 56 år, har budd i Førde i 23 år, jobbar som jordskiftedommar i Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett og er mor til to. Eg har vore vara for MDG i Førde bystyre i fire år.

Liv Løken
2. plass på lista til MDG Sunnfjord