Nyheter

Eliane Wergeland, 1.-vara til kommunestyret 2019 – 2023

Eg stiller til val for MDG fordi eg meiner kommunesamanslåinga er eit retningsval. Ein ny start i ein ny kommune, med eit næringsliv som freistar.

...

Liv Løken, kommunestyremedlem 2019 – 2023

Eg vil jobbe for å utvikle den nye kommunen vår i ei grøn og berekraftig retning med god livskvalitet for alle. Eg stiller til val for MDG fordi eg vil gi noko tilb...

Fabian Bergqvist, 3.-vara til kommunestyret 2019 – 2023

Eg stiller til val for MDG for at eg elskar mine barn og barnebarn og barnebarns barn.
Eg er 53 år og har 3 barn og så langt ingen barnebarn. Men ein kan vel e...

Valliste for Sunnfjord MDG

Vi er stolte over å ha fått med oss mange gode kandidatar på lista til Sunnfjord MDG. Vi håpar du vil vere med å farge Sunnfjord grønt! Med gode kandidatar og de...

Våre listetopper til valget i 2019

Liv Løken, 2.-kandidat og Marius Dalin, 1.-kandidat for MDG Sunnfjord vil være med å farge kommunen vår grønn. Etter en periode har vi endret debatten og vært me...